โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี นักศึกษา มจพ. 30 มิ.ย.66

•••เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น …

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี นักศึกษา มจพ. 30 มิ.ย.66 Read More »