ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม 21 กรกฎาคม 2561