fbpx

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม 21 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, พิธีวางศิลาฤกษ์, พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม, พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, ศาลาปฏิบัติธรรม, ทอดผ้าป่า, ทอดผ้าป่าสามัคคี, สร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม, วางศิลาฤกษ์, ศาลา, สร้างกุฏิ, สร้างกุฏิสงฆ์ ปฏิบัติธรรม, อาคารปฏิบัติธรรม, สถานที่ปฏิบัติธรรม, สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑