พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม  โดย สมเด …

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม Read More »