ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑