วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัตธรรม วันว …

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม Read More »