วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖

>>>ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผ …

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »