ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐานประจำเดือน มกราคม (20 ม.ค. 62)