ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ถวายพระพรชัยมงคล, เจริญพระพุทธมนต์, วัดมัชฌันติการาม, ร.10,

      วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม