พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธั …

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565 Read More »