ขอเชิญสร้างมหาบารมี ด้วยการถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสร้างมหาบารมีด้วยการถวายทาน รักษาศ …

ขอเชิญสร้างมหาบารมี ด้วยการถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) Read More »