คำกล่าวปาฐกถาบทแรก ของเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามรูปใหม่

•••”อาตมา ขอเจริญพรขอบคุณขอบใจในความศรัทธาที่ญาติ …

คำกล่าวปาฐกถาบทแรก ของเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามรูปใหม่ Read More »