ขอถวายมุทิตาสักการะ แด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายศาสนศึกษา