fbpx

ขอถวายมุทิตาสักการะ แด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายศาสนศึกษา

ขอถวายมุทิตาสักการะ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์, ฝ่ายสาธารณูปโภค , ฝ่ายศาสนศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, วัดมัชฌันติการาม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม, พระภิกษุ, พระ,

ขอถวายมุทิตาสักการะ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์, ฝ่ายสาธารณูปโภค , ฝ่ายศาสนศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, วัดมัชฌันติการาม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม, พระภิกษุ, พระ,