ปฏิทินปักขคณนา (ธรรมยุต) 2563

ปฏิทินปักขคณนา 2563, วัดมัชฌันติการาม , ปักขคณนา, ปฏิทินปาฏิโมกข์ 2563, ปฏิทินปักขคณนา ธรรมยุต 2563

ขอบคุณข้อมูล อ้างอิง จาก วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน