ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม

••ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๗ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
••• วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
….กำหนดการ…
…เวลา ๐๙.๔๕ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ทักษิณานุปาทาน
…เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
…เวลา ๑๐.๓๐ น. สรงน้ำ-มอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร
••• จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
#ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพและตั้งโรงทาน ได้ที่

พระครูอุชชัยพุทธปริตร 087-9760789,

พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876,

พระชาลี ปริชาโน 089-1498310.

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 16 ต.ค. 65

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
#โดยมี คุณศรีประไพ พจน์ธนาดิถี (ทีปต์ศรีพฤกษ์) พร้อมครอบครัว และบริษัท ศรีธนาเพอร์เฟ็คท์ จำกัด เป็นประธานอุปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 16 ต.ค. 65”

วันบูรพาจารย์ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕

วันบูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม
>>>ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรและเป็นไทยธรรมอุทิศ
…..ในพิธีบำเพ็ญอุทิศถวาย •พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช)อดีตเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม
•อดีตบูรพาจารย์
•เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔
•และวันครบรอบ ๑ ปี มรณกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

>>>วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าภาพทุกท่านสามารถมาประเคนถวายได้ด้วยตนเองหรือส่งผู้แทนเข้าถวายแทนได้ทั้งสองรายการ
…..>>>โดยสามารถเป็นเจ้าภาพถวายได้ ตามรายการ ดังนี้ :
…..ผ้าไตรถวายพระสงฆ์ ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท
…..ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท
…..ร่วมรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-19311-4 ชื่อบัญชี “วัดมัชฌันติการาม(ส่วนกลาง)”

….ติดต่อจองเจ้าภาพโรงทานและสองถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พระมหาบุญยอด สุเมโธ ๐๙๔-๐๐๔-๖๘๗๖
พระชาลี ปริชาโน ๐๘๙-๑๔๙-๘๓๑๐

เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2565

 

>ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เพื่อสมบททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม


>>> วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
>>>ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธาได้ที่”วัดมัชฌันติการาม (สำนักศาสนศึกษา)”ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี  193-0-264-77-1
>>>การเทศน์มหาชาติ คือการแสดงเรื่องเวสสันดรชาดกอันเป็นพระพุทธวจนะ เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเล่า หรือเป็นเรื่องที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอัตตประวัติหรือชีวประวัติที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมเพื่อความสำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมยิ่งด้วยทานบารมี

อ่านเพิ่มเติม “เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2565”

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ องค์แสดงธรรม โดย พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.