ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดมัชฌันติการาม

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด มีดังนี้           ๑. พระพุทธ …

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดมัชฌันติการาม Read More »