ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม

••ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๗ วัสสา พระคร …

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม Read More »