ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 13-14 ตุลาคม 2562