โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วทอ.มจพ. 28 มิ.ย. 67

28 มิถุนายน 2567 พระมหาบุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดมัชฌัน …

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วทอ.มจพ. 28 มิ.ย. 67 Read More »