ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม