ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๕ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุ …

ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๕ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »