fbpx

ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๕ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป