โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบ …

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง Read More »