พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คุณปรีชา-หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชั …

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »