ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ – สามเณร วัดมัชฌันติการาม 2 ก.ค. 66

ขออนุโมทนาบุญคณะญาติมิตร ของโยมภาณุ ภูมิศรีแก้ว ถวายการ …

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพระภิกษุ – สามเณร วัดมัชฌันติการาม 2 ก.ค. 66 Read More »