ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบวชเนกขัมมะบารมี,ปฏิบัติธรรม …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »