พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
•••กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง กับพระ อาจารย์ข้าพเจ้าขอขมา กรรมต่อหน้าก็ดี กรรมลับหลังก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาแด่พระอาจารย์ ณ โอกาสบัดนี้ด้วยเทอญ🙏🙏🙏
•••อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ
“ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ ฤดูฝนสามเดือนนี้ ในอาวาสแห่งนี้”
>>พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าจำพรรษา
ณ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕ พระภิกษุ จำนวน ๒๖ รูป สามเณร จำนวน ๑๓ รูป รวม ๓๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม “พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565”

การเตรียมตัวก่อนบวช

การเตรียมตัวก่อนบวช

ผ้าขาว, นาค, ขอบวช, บวช, นุ่งขาวห่มขาว, พ่อนาค, กล่าวคำขอบวช
ผ้าขาว, นาค, กล่าวคำขอบวช

การบวชนั้นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ของกุลบุตรผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนาพึงกระทำ เพราะการบวชหมายถึงการชำระล้างจิตใจ และเป็นการอุทิศตนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกด้วย ดังนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของลูกผู้ชายไทยนั้น ต้องหาโอกาสบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ให้ได้สักครั้ง และสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะบวชใน วันนี้ ควรเตรียมตัวก่อนบวชกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “การเตรียมตัวก่อนบวช”