fbpx

สวัสดีปีใหม่ สงกรานต์ไทย ร่มรื่นชื่นเย็น 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

สงกรานต์, ปีใหม่ไทย, ประเพณีสงกรานต์, วันขึ้นปีใหม่ไทย, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ศาลาปฏิบัติธรรม, ก่อเจดีย์ทราย, สรงน้ำพระ, ทำบุญตักบาตร, ฟังเทศน์, รดน้ำดำหัว, สาดน้ำ, เล่นน้ำ, คลายร้อน, ป้าย, ป้ายไวนิล, บังสุกุลอัฐิ,