fbpx

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น.
นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย

ในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณวัดมัชฌันติการาม และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยดำเนินการ ผบ.ทบ. ได้เยี่ยมชมบรรยากาศ พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการตรวจเลือก

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงพร้อมรูปภาพจาก   พิมพ์ไทย