fbpx

salaphratibuttham (2)

ศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลา, วัดมัชฌันติการาม, สวนป่ากลางกรุง, โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง, สถานที่ปฏิบัติธรรม, ปฏิบัติธรรม, ภาวนา, เดินจงกรม, อบรมสมาธิ,