fbpx

กทม. เตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางซื่อ รองรับผู้ป่วยที่รอเตียง-ตกค้างในชุมชน

รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางซื่อ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างในชุมชน เป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้างวันนี้ (21 ก.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางซื่อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างในชุมชน เป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เขตบางซื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางซื่อ ใช้บริเวณอาคารปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ซอยวงศ์สว่าง 11 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นที่1 จัดเป็นเตียงนอน จำนวน 25 เตียง มีเตียงสำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และเด็ก จำนวน 5 เตียง ห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง ติดตั้งกล้อง cctv จำนวน 5 จุด ชั้นที่2 จัดเป็นเตียงนอน จำนวน 20 เตียง เตียงเสริม จำนวน 10 เตียง ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง พร้อมติดตั้งกล้อง cctv จำนวน 4 จุด และชั้นที่3 จัดเป็นเตียงนอน จำนวน 20 เตียง เตียงเสริม จำนวน 6 เตียง ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง พร้อมติดตั้งกล้อง cctv จำนวน 3 จุด โดยอาคารดังกล่าวมีความพร้อมในส่วนของกองอำนวยการ บริเวณที่จอดรถฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่ง ผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบต่างๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ห้องCCTV การสื่อสารภายในอาคารชั้นต่างๆ ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เบื้องต้นสำนักงานเขตบางซื่อได้ประสานโรงพยาบาลกลางเป็นผู้บริหารจัดการในระบบดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ศูนย์ฯได้เตรียมขยายการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถรองรับได้ 86 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยตกค้างในชุมชนพื้นที่เขตบางซื่อได้มากขึ้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและในแต่ละวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยตกค้างในชุมชนจำนวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ขณะนี้จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ แล้ว จำนวน 51 แห่ง อยู่ในพื้นที่เขต 48 เขต เปิดบริการแล้ว จำนวน 21 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,833 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น.) สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ภาชนะอาหาร สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ฯลฯ ได้ที่สำนักงานเขตซึ่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทุกแห่ง

ขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก

MGR Online