พระนิรันตรายด้านหน้า2j2

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง, พระนิรันตราย, พระนิรันตรายจำลอง, บูชาพระ, วัดมัชฌันติการาม, พระพุทธรูป, เททอง, เททองหล่อพระ, ศาลาปฏิบัติธรรม, สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มจพ.,