fbpx

เจริญจิตภาวนา ทุกวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์ ประจำปี 2565

•••ขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


>>>ทุกวัน เวลา 18.00 น.- 19.30 น.
>>> ทุกวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
•••ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง 11 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
***กิจกรรม•ทำวัตรสวดมนต์•เดินจงกรม•นั่งสมาธิ•แผ่เมตตา
#การทำสมาธิง่ายนิดเดียวเพียงแค่เรานึก”พุทโธ” ได้ ใจก็เป็นสมาธิแล้ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876