fbpx

กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑, สร้างศาลาปฏิบัติธรรม, วางศิลาฤกษ์, ทอดผ้าป่า, มจพ. มาทอดผ้าป่า, สร้างสวนปฏิบัติธรรม, ป้าย, ป้ายไวนิล, วัดมัชฌันติการาม, สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑,