fbpx

ประมวลภาพงานสวดมนต์ข้ามปี 65-66

•••เนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖•••

•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อันประเสรฐิสูงสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ขอบุญบารมีธรรมของหลวงปู่อ่อน ญาณเตโช พร้อมทั้งอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามทุกรูป และ บุญบารมีธรรมของท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นพลวะปัจจัย เป็นบุญฤทธิ์ ประสิทธิ์ประสาทพร ท่านทั้งหลายและครอบครัวพร้อมด้วยบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

•ให้มีหลักฐานการงานมั่นคง

•ให้มีโชคลาภทรัพย์อนันต์

•ให้ธุรกิจเดิน

•ให้การเงินดี

•ให้มิตรไมตรีเบิกบาน

•ให้การงานก้าวหน้า

•ให้การค้ารุ่งเรือง

•ให้ชื่อเสียงงามปรากฎ

•ให้เกียรติยศไพบูลย์

•ให้เกียรติคุณแผ่ไพศาล

•ให้ลูกหลานบริวารญาติมิตรเป็นคนดี

•ให้ปลอดภัยไร้ทุกข์โศก

•ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

•ให้มีช่องทางออกในปัญหาชีวิต เห็นทางออกของชีวิต

•ให้มีโอกาส และสิ่งดีๆ สู่ชีวิต

•ให้เข้าถึงธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรม จนถึงความพ้นทุกข์ ด้วยเทอญ.

พระมหาบุญยอด สุเมธ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม