fbpx

ประวัติบุคคล

พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม

#พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม >>วัน …

พิธีมอบใบตราตั้งไวยาวัจกร วัดมัชฌันติการาม Read More »

ประวัติพระครูใบฎีกาพันธุ์ (หลวงปู่พันธ์ อาจาโร)

ประวัติพระครูใบฎีกาพันธุ์ (หลวงปู่พันธ์ อาจาโร)         …

ประวัติพระครูใบฎีกาพันธุ์ (หลวงปู่พันธ์ อาจาโร) Read More »

ประวัติพระครูวิจิตรธรรมสาร (หลวงปู่ไขย)

ชาติภูมิ พระครูวิจิตรธรรมสาร นามเดิม ไขย นามสกุล นามสง่ …

ประวัติพระครูวิจิตรธรรมสาร (หลวงปู่ไขย) Read More »