fbpx

รางวัล (reward)

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ …

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกรางวัล “อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๖”

•••วัดมัชฌัติการาม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศ …

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกรางวัล “อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๖” Read More »

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖

>>>ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผ …

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »