fbpx

เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีการมอบโล่แม่ตัวอย่างฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ