fbpx

งานบูรณะราชรถ และจิตกาธาน แท่นวางศพ

บูรณะราชรถ และจิตกาธาน แท่นวางศพถวายวัดมัชฌันติการามใหม่ เนื่องจาก ราชรถ และจิตกาธาน เก่าของทางวัดได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางวัดจำเป็นต้องบูรณะจิตกาธาน

ขออานิสงส์ของการบูรณะ ราชรถ และจิตกาธาน เชิงตะกอน ในครั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้ เจ้าภาพทั้งหลาย และครอบครัว เป็นคนกินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า มีบริวารดีเพียบพร้อมไปด้วยโภคาทรัพย์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ประสบโชคดีตลอดชีวิต ด้วยเทอญ.
ราชรถ หรือรถเข็นศพ คือ รถที่ใช้ในการแห่ศพรอบเมรุ โดยจะมีการใช้งานศพ เมื่อเป็นวันฌาปนกิจ (วันเผา) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอำลาผู้ตาย
ทำไมต้องราชรถต้องเป็นพญานาค
เมื่อหลายพันปีมาแล้วนั้น มีความเชื่อกันว่า คนตายเพราะขวัญหายจากร่างของคน เมื่อขวัญสามารถกลับเข้าสู่ร่างได้นั้น คนตายก็จะฟื้นคืน แต่เมื่อขวัญไม่สามารถกลับสู่ร่างกายได้ จะมีจุดหมายปลายทางของขวัญนั้นคือ เมืองฟ้าหรือเมืองสวรรค์นั่นเอง การที่จะไปสู่เมืองฟ้าได้นั้นจะต้องไปทางน้ำผ่านแม่น้ำ ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกสู่เมืองฟ้า โดยราชรถก็เปรียบเสมือนเป็นเรือ และเป็นพญานาคที่เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ ในการเดินทางสู่เมืองฟ้านั่นเอง
อานิสงส์ของการถวายราชรถ ผลบุญของการถวายราชรถ หรือรถเข็นศพนั้นจะเป็นการ เสริมดวงชะตาทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขต่ออายุตนเองเปลี่ยนเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี หรือบรรเทาภัยต่างๆ มักนิยมถวายในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันสงกรานต์วันเข้าพรรษาหรือทอดกฐินรวมไปถึงยังเชื่อกันว่าเป็นการแก้กรรมให้ผู้ที่มีวิญญาณตามรังควานหรือเจ้ากรรมนายเวรให้ได้ไปสู่สุขคติอีกด้วย
…เชิงตะกอน คือ ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตกาธาน
…เชิงตะกอน หมายถึง ที่ตั้งหรือที่รองรับศพเวลาเผา เป็นธรรมเนียมโบราณ ทำขึ้นเป็นการเฉพาะในป่าช้าหรือในที่เผาศพนั้นๆ เวลาเผาจะมองเห็นศพดำเป็นตอตะโกถูกไฟไหม้อยู่ในกองไฟทำให้เห็นภาพอนิจจังได้ไม่น้อย
…เชิงตะกอน ที่นิยมมี ๒ อย่างคือ ชนิดก่อนด้วยอิฐฉาบปูนและชนิดใช้ไม้ท่อนวางขวางไปมาสูงประมาณ ๑ เมตร ถ้าเป็นชนิดก่อด้วยอิฐฉาบปูนจะใช้เผาได้หลายศพ ส่วนชนิดใช้ไม้ท่อนจะถูกเผาไปพร้อมกับศพ สมัยเก่าในชนบทจะใช้แบบหลังเพราะสมัยนั้นหาไม้ง่าย ส่วนในตัวเมืองนิยมใช้แบบแรก แต่สมัยปัจจุบันหาดูได้ยากเพราะมีเตาเผาสมัยใหม่ที่มิดชิด มองไม่เห็นศพเวลาเผา
ขออานิสงส์ของการบูรณะเชิงตะกอนจะเป็นคนกินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า มีบริวารดีเพียบพร้อมไปด้วยโภคาทรัพย์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ประสบโชคดีตลอดชีวิต