ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

วันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เช้า เวลา ๐๘.๐ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »