พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ” พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต ดร.(แวงชัย ธมฺมกาโม)” 9 มกราคม 2566

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ พระครูชัยวัฒนธรรมา …

พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ” พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต ดร.(แวงชัย ธมฺมกาโม)” 9 มกราคม 2566 Read More »