ประกาศ เลื่อนการจัดพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง