ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566

……….ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 Read More »