คำถวายเก้าอี้

คำถวายเก้าอี้  ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต …

คำถวายเก้าอี้ Read More »