ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗

สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »