ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็น …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ Read More »