ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญทาน ศีล และภาวนา,ทำบุญตักบาตร,บวชเนกขัมมะ ,ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน วันมาฆบูชา ประจำปี 2567

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบำ …

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญทาน ศีล และภาวนา,ทำบุญตักบาตร,บวชเนกขัมมะ ,ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน วันมาฆบูชา ประจำปี 2567 Read More »