ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และสวดพระพุทธมน …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ Read More »