fbpx

วัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนสถาน

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลา …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนสถาน Read More »

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เ …

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย”

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นป …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย” Read More »

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

•••วันนี้ 16 – 19 ธันวาคม 2565 ขอเชิญร่วมเจริญพระ …

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »